• Aposta ferma per la innovacióla recerca i el desenvolupament per proveir solucions noves i millors.
  • Proximitat als agricultors i a les empreses distribuïdores per detectar i satisfer les seves necessitats i requeriments.
  • Garantia de qualitat, amb productes biològics, efectius i respectuosos amb el medi ambient; recerca constant de l’excel·lència.
  • Compromís amb una agricultura sostenible, amb solucions integrals pel control de les malalties dels cultius, sense residus i garantint la biodiversitat, la salut humana, animal i vegetal, d’acord amb les exigències de la societat del segle XXI.
  • Mantenir la independència, l’autonomia i la personalitat de l’empresa.
  • Cooperació i col·laboració entre empreses, universitats, centres d’investigació i altres institucions per generar sinergies.
  • Integritat i honestedat dels nostres treballadors per correspondre a la confiança dipositada pels nostres clients, proveïdors i col·laboradors.

Biocontrol Technologies S.L. té com a missió proporcionar als agricultors solucions eficaces per a la protecció dels cultius, que siguin alhora respectuoses amb el medi ambient. El producte desenvolupat, el T34 Biocontrol®, és innovador en el control de les malalties de les plantes, garantint-ne una salut òptima.

Biocontrol Technologies S.L. aspira a ser un líder mundial en el desenvolupament de productes biològics, proporcionant soluciones eficaces i segures als agricultors i beneficiant així als consumidors i al medi ambient. L’empresa persegueix que els seus productes siguin presents a tot el món.