T34 Biocontrol® és una formulació basada en la soca T34 de Trichoderma asperellum seleccionat directament del medi natural. T34 Biocontrol® és una alternativa a les pràctiques agrícoles dependents dels productes químics per al control de les malalties dels cultius, que mostra una gran eficàcia com agent de control biològic contra diverses malalties del sòl i foliars que afecten a una gran varietat de cultius. T34 Biocontrol® és un producte registrat d’acord amb les normatives i regulacions més estrictes.