Serveis:

L’objectiu de Biocontrol Technologies és implementar estratègies de control biològic dins del marc del control integrat de plagues i malalties dels cultius (IPM). A través de visites als productors en les diverses fases dels cultius, donant directrius sobre els millors tractaments, impartint cursos sobre gestió integrada i interactuant amb els assessors i tècnics de sanitat vegetal s’assegura un bon seguiment dels cultiu i les seves mancances per avaluar correctament els beneficis / costos del T34 per cada cultiu específic.

  • Recomanacions de dosis, moment d’aplicació i combinacions amb altres estratègies de control, amb la finalitat de millorar l’eficàcia del producte i optimitzar costos.
  • Anàlisis de les poblacions del patogen i de T34 al camp.
  • Avaluació dels beneficis / costos de T34 par a cada cultiu.
  • Seminaris específics als agricultors i tècnics en diferents àrees.
  • Divulgació dels beneficis dels agents de control biològic a través de les xarxes socials i de la pròpia web.