Historia

Biocontrol Technologies S.L.

Biocontrol Technologies és una empresa fundada el 2004 per tres professors universitaris, una de les seves col·laboradores i la Universitat de Barcelona. Al llarg dels anys l’empresa ha comptat amb el reconeixement de les institucions públiques a través de subvencions, préstecs i premis, així com el finançament de fons d’inversió de capital risc. L’empresa només compta amb poc més d’una dècada on ha aconseguit superar diferents fases de registre del producte T34 Biocontrol® en diferents mercats, i ha entrat en acords de distribució per a la seva comercialització. Els propers anys l’empresa continuarà apostant per ampliar el nombre de registres, els països on és present i la gamma de productes que desenvolupa.

Fets rellevants:

 • (2016) S’obté l’autorització definitiva per a cultius comestibles a la Unió Europea: fita bàsica ja que implica l’autorització definitiva al Regne Unit (gener) que al juliol s’estén aFrança, Holanda i Bèlgica. Al setembre a Irlanda i al novembre s’obté l’autorització a l’estat espanyol.
 • (2015) Acord de distribució del T34 Biocontrol amb l’empresa KWIZDA-AGRO en els països de l’est d’Europa: Kwizda-Agro és una empresa líder en la distribució de productes fitosanitaris i fertilitzants a diferents països europeus. L’empresa assumeix la comercialització de diferents productes basats en el Trichoderma asperellum (soca T34) a quinze països de l’Europa oriental, oferint als productors noves tecnologies adaptades a la tendència mundial d’aplicacions sense residus i respectuosa amb el medi ambient.
 • (2015) Inclosa la soca T34 deTrichoderma asperellum a l’Annex IV del Reglament (CE) 369/2005 que fixa el límit màxim de residus dels productes fitosanitaris: El Reglament (UE) Núm. 2015/896 de la Comissió de l’11 de juny inclou la substància activa Trichoderma asperellum (soca T34) a l’Annex IV del Reglament (CE) 396/2005. L’Annex inclou les substàncies exemptes de produir residus (residus 0) així com les que està demostrat que no generen toxines perjudicials per a la salut humana ni són substàncies patògenes.  La inclusió a l’Annex és la resposta lògica de les autoritats després de les múltiples evidències presentades en aquest sentit per part de l’empresa.
 • (2015) Acord de distribució del T34 Biocontrol® amb Biobest Group als Estats Units: Biobest, empresa líder mundial en la comercialització de soluciones biològiques per al control de malalties i plagues, així com d’abelles pol·linitzadores, és l’empresa que distribueix als Estats Units sota el nom comercial d’Asperello T34 Biocontrol. L’autorització de moment inclou les vendes del producte en cultius protegits de plantes ornamentals pel control de diferents malalties del sòl (FusariumRhizoctoniaPythiumPhytophthora)
 • (2014) Acord de distribució del T34 Biocontrol® amb l’empresa Shoura Chemicals a Egipte: Shoura Chemicals, empresa líder en la comercialització de productes agroquímics a Egipte, és l’encarregada de distribuir en aquest mercat el Biocontrol T34. L’autorització inicial de vendes inclou el Biocontrol T34 com a producte fitosanitari eficaç pel control de la Botrytisen vinya i de diferents malalties del sòl en mongeta tendra.
 • (2014) Biocontrol T34 registrat a Egipte: Biocontrol T34 ha estat aprovat pel Comitè de Pesticides Agrícoles del Ministeri d’Agricultura Egipci, per al control de la Botrytisen vinya i de diferents malalties del sòl en el cultiu de mongeta tendra, amb el número de registre 1718.
 • (2013) Inclosa la soca T34 de Trichoderma asperelluma l’Anex I del Reglament (CE) 1107/2009 de productes fitosanitaris: El Reglament d’Execució (UE) Núm. 1238/1012 de la Comissió del 19 de desembre aprova la substància activa Trichoderma asperellum (soca T34) d’acord amb el Reglament (EC) Núm. 1107/2009.
 • (2012) Acord de distribució de T34 Biocontrol® amb l’empresa FARGRO, Ltd. en el Regne Unit: Fargro, Ltd.empresa líder en vendes de biopesticides per a la indústria hortícola en el Regne Unit, ha introduït el T34 Biocontrol® en aquest país. Autorització aprovada inicialment per al cultiu de clavell, però amb una extensió obtinguda per a la resta de cultius de plantes ornamentals. S’espera l’aprovació per a cultius comestibles durant el primer semestre de 2016.
 • (2012) T34 Biocontrol acceptat com a producte fitosanitari al Canadà: El PMRA (Pest Management Regulatory Agency) ha aprovat l’autorització del T34 Biocontrol com a producte fitosanitari al Canadà per ser aplicat en cultius de planta ornamental (Número de registre 30228 i 30229).
 • (2012) Autorització provisional de vendes del T34 Biocontrol® al Regne Unit: El producte fitosanitari T34 Biocontrol ha estat aprovat de forma provisional, a l’espera de ser inclòs a l’Annex I, per poder ser comercialitzat al Regne Unit (MAPP 15603, Autorització Núm. 0218 de 2012). Aquesta soca és el primer Trichodermaautoritzat al Regne Unit com a producte fitosanitari.
 • (2011) T34 Biocontrol® acceptat com a producte fitosanitari als Estats Units: L’EPA (Environmental Protection Agency) ha aprovat a data 20 d’octubre de 2011 l’autorització del T34 Biocontrol® com a producte fitosanitari per poder ser utilitzat als Estats Units en cultius de planta ornamental (Núm. de registre 87301-1).
 • (2010) Sol·licitud d’inclusió del T34 Biocontrol® com a producte fitosanitari a Europa: es fa públic en el Butlletí Oficial de la Unió Europea ( 2 de març de 2010) la possible inclusió del Trichoderma asperellum(soca T34) a l’Annex I sota la Directiva 91/414/CEE del Consell Europeu un cop la documentació  presentada sigui analitzada detalladament per part de la Comissió Europea.
 • (2009) Obtenció d’un préstec per a realitzar projectes d’empreses que s’ubiquen en Parcs Científics i Tecnològics: Biocontrol Technologies, S.L. ha rebut un préstec (número d’expedient PPT-060000-2009-016, i número d’identificació global de l’expedient PPT-G61482832-2009)per un projecte de desenvolupament del T34 a través del Parc Científic de Barcelona, atorgat pel Ministeri de Ciència i Innovació  (Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica2008-2011).
 • (2009) Biocontrol Technologies S.L. guanya el premi Senén Vilaró de la Universitat de Barcelona a la millor empresa innovadora: El jurat premia el model de creació de Biocontrol Technologies S.L. com a spin-off per a l’explotació d’una patent de la Universitat de Barcelona. Aquest model permet una transferència tecnològica de la universitat a l’empresa que té valor per a la societat, també valora l’assessorament des dels inicis per part de la Fundació Bosch i Gimpera des, així com l’oportunitat de mercat que presenten els productes desenvolupats per la companyia.
 • (2009) Obtenció d’un préstec participatiu d’ENISA. L’Empresa Nacional d’Innovació atorga un préstec participatiu a Biocontrol Technologies pel desenvolupament del producte T34 Biocontrol®.
 • (2007)Finalistes en el 25è Aniversari dels premis ENISA (Empresa Nacional de Innovación S.A.): Convocatòria de premis per a la celebració del 25è aniversari de la creació d’ENISA. Es presenten 219 projectes i Biocontrol Technologies S.L. és escollida finalista.
 • (2006)UNIFONDO entra al capital de Biocontrol Technologies S.L.: El fons  de capital risc I+D Unifondo gestionat per UNINVEST entra al capital de l’empresa per garantir els fons necessaris per al desenvolupament del T34.
 • (2005)Barcelona Activa atorga el Premi al millor pla empresarial a Biocontrol Technologies: “Per al desenvolupament d’una activitat innovadora amb gran capacitat de creixement a la ciutat de Barcelona”.
 • (2005) Préstec NEOTEC: Atorgat pel CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.
 • (2002) Ajuda CAPITAL CONCEPTE: concedit pel CIDEM (Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial), actualment ACCIÓ (Agència per a la Competitivitat de l’empresa, Generalitat de Catalunya), mitjançant el Trampolí Tecnològic de la UB, pel projecte “Substrats Bioactivats”.