Beneficis d’aplicar T-34:

Cultius

Els beneficis d’aplicar fitosanitaris biológics són diversos:

 • Protecció respecte un gran número de patògens (efecte preventiu i curatiu).
 • Increment de la captació d’elements minerals, promoció del creixement de les plantes i del desenvolupament radicular, amb el consegüent increment de la producció.
 • Absència de toxicitat en les plantes.
 • Activació dels seus mecanismes de defensa.
 • No indueix resistència en els patògens.
 • Registrat a Europa como producte exempt de residus (residus 0).

Productors

Utilitzar un plaguicida biològic repercuteix significativament en el resultat final i els beneficis per els productors son molt diversos: des de un producte de més qualitat, fins una major productivitat dels cultius:

 • Utilització d’una tecnologia neta, segura i efectiva, amb diferents modes d’acció.
 • Producte molt concentrat amb una formulació adequada tant per a l’aplicació en el sòl com foliar.
 • Està recomanat dins dels Programes de Control Integrat de Plagues, així com en l’agricultura ecològica.
 • El producte està exempt de residus (LMRs) i es pot aplicar en situacions pròximes a la collita.

Consumidors

Els consumidors cada cop són més conscients dels beneficis de consumir productes biològics:

 • Producte segur per a la salut humana i animal
 • No genera residus químics ni a les plantes ni en els fruits.
 • Per un ús òptim i segur, llegiu les etiquetes i seguiu las instruccions d’ús.

Medi Ambient

Els beneficis d’aplicar fitosanitaris biològics es el tractament més respectuós amb el medi ambient:

 • No presenta cap efecte negatiu sobre els organismes no diana (artròpodes, abelles, cucs de terra, puces d’aigua o peixos).
 • Ajuda al restabliment de l’equilibri microbià en els ecosistemes agraris.