Aplicació:

És molt recomanable aplicar T34 Biocontrol ® després d’una desinfecció química del sòl, solarització o biofumigació per tal de substituir el patogen i restablir l’equilibri natural del sòl.

Dosis i aplicació del T34 Biocontrol®

  • Viver: 10 g T34/m3 barrejat amb el substrat abans d’omplir els testos o 0,5 g T34/m2 diluït prèviament en aigua i ruixant la superfície de la safata. Els esqueixos (amb arrels o sense) es poden sucar directament amb la pols o bé fer un bany amb 1 g T34 per litre d’aigua abans de plantar-les.
  • Cultius sense sòl: 10 g T34/m3, barrejat amb els substrats abans d’omplir els testos o dissolvent 10 g T34/hL d’aigua i abocant 0,1 L de la dissolució en cada litre de substrat. Repetir l’aplicació cada dos o tres mesos en funció del cultiu i l’evolució de la malaltia.
  • Cultius de camp: barrejar la quantitat necessària de T34 en el dipòsit d’aigua per aplicar 500 g T34/Ha a través del sistema de reg (aplicacions del sòl). Repetir l’aplicació cada dos o tres mesos en funció del cultiu i l’evolució de la malaltia.
  • Aplicació foliar: dissoldre 0,25-1 g T34 /L aigua i aplicar 0,25-1 Kg T34/Ha polvoritzant els cultius. Repetir l’aplicació cada 7-10 dies durant el període de risc de la malaltia.
  • Aplicació a les llavors: barrejar les llavors abans de plantar-les amb el T34. Per cada 1.000 Kg de llavors cal aplicar 20 g de T34 si es tracta de blat, soja o alfals, 50 g si és blat de moro, cotó o gira-sols i 250 g si són tubercles.